Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
(Determination of University Students’ Attitudes Toward Reading Habit )

Yazar : Yunus Arslan  Zekeriya Çelik Eylem Çelik  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 113-124
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarını belirlemek ve öğrencilerin tutumları arasında cinsiyet ve bölüm değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemektir. Çalışmaya adı geçen yüksekokulun Beden Eğitimi Öğretmenliği (n= 121), Rekreasyon (n= 49) ve Antrenörlük Eğitimi (n= 63) bölümlerinde öğrenim gören, 85 kız ( Yaş= 21.42±1.77) ve 148 erkek ( Yaş= 21.76±1.96) olmak üzere toplam 233 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Gömleksiz (2004a) tarafından geliştirilen ve 21’i olumlu, 9’u olumsuz 30 maddeden oluşan “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği (?= 0.88)” kullanılmıştır. Sonuçlara göre, çalışmaya katılan kız öğrencilerin ( =120.91±17.639), erkek öğrencilere ( =115.35±17.014) göre kitap okumaya ilişkin daha olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucu, bölüm değişkenine göre sadece “sevgi” alt boyutunda Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri arasındaki farkın, öğretmenlik bölümü öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Anahtar Kelimeler
Okuma alışkanlığı, Tutum, Üniversite öğrencisi

Abstract
The purpose of this study was to determine The Pamukkale University-School of Sport Science and Technology students’ attitudes toward reading habit and to analyze the differences among students’ attitudes in terms of gender and department. Total of 233 students [85 female ( Age= 21.42±1.77) - 148 male ( Age= 21.76±1.96)] who studying Department of Physical Education (n= 121), Recreation (n= 49) and Trainer Education (n= 63), participated the study voluntarily. “The Attitude Scale Towards Reading Habit (?= 0.88)” which contains 30 statements (21 positive-9 negative) and developed by Gömleksiz (2004a), completed as instrument to gather data. According to the results, it was found that female students’ attitudes ( =120.91±17.639) were more positive than male students ( =115.35±17.014). According to data analyzed, it was determined that there is only one significant difference in sub-scale of “love” according to department between Department of Physical Education and Trainer Education in favour of Physical Education students (p<0.05).

Keywords
Reading habit, Attitude, University student

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri