Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Kendini Ayarlama Açısından İncelenmesi
(The Analysis of University Students in Terms of Emphatic Tendency and Self-monitoring )

Yazar : Necla ACUN KAPIKIRAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 81-91
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının empatik eğilim ve kendini ayarlama açısından incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 363 kız (%57) ve 273 (%43) olmak üzere toplam 636 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın amacına uygun veri toplamak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır. İlk ölçek Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) empatik eğilimi belirmek için ve ikinci ölçek, Kendini Ayarlama Ölçeği (Synder, 1974) sosyal ortamlarda bireyin davranışlarını ayarlama düzeyini ölçmek için kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda, hem empatik eğilim hem de benmerkezci eğilimin dışadönüklük, rol yapma ve cinsiyet açısından anlamlı olarak yordanırken, benmerkezci eğilim dışadönüklük, başkası merkezli olma, rol yapma ve cinsiyet açısından anlamlı olarak yordanmıştır. Ayrıca, sempatik eğilim dışadönüklük, başkası merkezli olma ve cinsiyet açısından anlamlı olarak yordanmıştır. Bulgular empati ve kendini ayarlama alan yazını açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Empatik Eğilim, Kendini Ayarlama ve Öğretmen Adayları

Abstract
The purpose of this study was to investigate the emphatic tendency of pre-service teachers in terms of self-monitoring. The participants of this study consisted of randomly selected 636 (female:373, 57% and male: 273, 43%) students from the Faculty of Education at Pamukkale University. In the study, two different scales were used. The first scale (Empathic Tendency Scale, Dökmen, 1988) was administered for measuring the students’ empathic tendency. The second scale (Self-monitoring Scale, Synder, 1974) was used for measuring the monitoring level of their behaviors in social conditions. The analysis of data showed that while empathic tendency was predicted by gender and the extraversion, other-oriented and role playing subscales of The Self/monitoring Scale. Sympathic tendency was also predicted by extraversion and other-oriented subscales of The Self-monitoring, and gender. Results have been discussed in the lihght of empathy and self-monitoring literatures.

Keywords
Empathic Tendency, Self-monitoring and Pre-service

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri