Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuarı Dersine Yönelik Tutum ve Başarıya Etkisi
(The Effect of Cooperative Learning and Traditional Teaching Methods on Students’ Attitudes and Achievement in Systematic of Seed Plants Laboratory Course )

Yazar : İ. Ümit Yapıcı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 63-69
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı; işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin, tohumlu bitkiler sistematiği laboratuarı dersine yönelik tutum ve başarıya etkisini incelemektir. Araştırma; 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, III. Sınıf öğrencilerinden tohumlu bitkiler sistematiği laboratuarı dersini alan 24 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemleri; deney grubuna ise işbirlikli öğrenme yöntemi tekniklerinden; öğrenci takımları – başarı bölümleri tekniği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için t-testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; işbirlikli öğrenme yönteminin başarı düzeylerini arttırmada daha etkili olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Derse yönelik tutumlarına bakıldığında ise deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
İşbirlikli öğrenme, laboratuar, tutum, başarı

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of cooperative learning and traditional teaching methods on students’ attitudes and achievement to systematic of seed plants laboratory course. The study was carried out on 24 students attending the course, in Dicle University Education Faculty department of Biology education; in 2007-2008 academic year, spring season. The pretest-posttest research design with control group has been used in the study. While traditional teaching methods were used in the control group, student teams achievement divisions cooperative learning technique was used in the experimental group. The analysis of the data was made by t-test techniques. According to the results of the analysis, cooperative learning method was more effective than traditional learning. There was no significant difference between experimental and control groups with respect to students’ attitudes towards the course.

Keywords
Cooperative learning, laboratory, attitude, achievement

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri