Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOkul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli
(High Scope Model in Early Childhood Education )

Yazar : Hüseyin Kotaman    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 31-41
Doi Number :


Özet
Bu çalışma da okul öncesi eğitim alanında Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş bir sistem olan High Scope incelenmiştir. Bu doğrultuda High Scope’un ortaya çıkış koşulları,eğitim anlayışı, uygulanan müfredat ve günlük program, öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikler ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları ve High Scope’un değerlendirme sistemi açıklanmıştır. High Scope Piaget’in yapısalcı kuramı temelinde çocuğun etrafındaki nesneler ve insanlarla kendi ilgileri doğrultusunda ilişkiye girerek bilgiyi yapılandırmasını amaçlamaktadır. High Scope’un bir başka önemli hedefi de olumsuz sosyo-ekonomik koşullardan gelen çocukları anahtar deneyimler doğrultusunda yetiştirerek onların ilköğretime kendilerinden daha avantajlı koullarda yaşayan yaştaşlarıyla eşit koşullarda başlamalarını sağlamaktır. Çalışmada High Scope’un ülkemiz okul öncesi sistemi dahilinde değerlendirilmesine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
High Scope, olumsuz koşullardan gelen çocuklar, okul öncesi eğitimi.

Abstract
Purpose of this study is to examine High Scope early childhood education system which was developed in USA. Accordingly historical reasons underlied the development of High Scope, systems’ educational theory, its’ curriculum and daily program routine, teachers’ characteristics and their responsibilities and High Scope’s evaluation system are defined. High Scope system base on Piaget’s constructivist theory. In this liberal educational system child learn through invent and construct the knowledge through the interaction with objects surrounding him while he is communicating about his interaction with other people around him. High Scope also aim to educate children who are coming from economically disadvantage families and to develop their school readiness for elementary school. Thus they can start elementary school as ready as their middle and upper class peers. Possible implications of High Scope for Turkish early childhood education system were discussed.

Keywords
High Scope, disadvantage children, early childhood education.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri