Menü

Hızlı Erişim & Quick accessLise Öğrencilerinin Matematik ve Bilgisayar Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması
(The Comparison of High School Students’ Mathematics and Computer Attitudes According to Various Variables )

Yazar : Halil Coşkun Çelik  Harun CEYLAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 92-101
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada lise öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumları cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri okul türüne ve seçmiş oldukları alana göre karşılaştırılmıştır. Çalışmanın örnekleminde, Siirt ilindeki liselerde okuyan 536 (207 bayan, 329 erkek) öğrenci yer almıştır. Veri toplama aracı olarak; Baykul (1990) tarafından geliştirilen Matematiğe Karşı Tutum Ölçeği (MKTÖ), Çelik ve Bindak (2006) tarafından geliştirilen Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ) ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Verilerin çözümlemesinde, t-testi, varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematik ve bilgisayar tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı; okul türlerine ve alanlarına göre fen lisesi öğrencilerinin matematik tutumlarının diğer lise türlerindeki öğrencilere göre anlamlı derecede farklı olduğu, ancak bilgisayar tutumlarının farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Matematik tutum, bilgisayar tutum, lise türleri, lise eğitimi

Abstract
In this study, high school students’ attitudes toward mathematics and computer were compared by considering their gender, types of school and chosen fields. The sample consisted of 536 students (207 females, 329 males), studying in high schools in Siirt. As data collection instrument; The Attitude Scale towards Mathematics (MKTÖ) developed by Baykul (1990), Computer Attitude Scale (BTÖ) developed by Bindak and Çelik (2006), and personal information form were applied. The data were analyzed according to t-test, ANOVA and LSD tests. It was determined that according to gender there wasn’t any significant difference toward mathematics and computer attitudes; according to school types and chosen fields there were significant differences toward mathematics between the students in scientific high schools and other high schools, but there were no difference between their computer attitudes.

Keywords
Mathematics attitudes, computer attitudes, high school types, high school education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri