Menü

Hızlı Erişim & Quick accessKaraman İli Ağızlarının Şekil Bilgisi Özellikleri Bakımından Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri
(The Place of Karaman Dialects Among Anatolia Dialects in Terms of Morphological Characteristics )

Yazar : Hacı Ömer Karpuz  İdri Nebi UYSAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 54-62
Doi Number :


Özet
Bu makalede Karaman ağızlarının şekil bilgisi özellikleri kısaca verilmiştir. İç Anadolu bölgesinde yer alan Karaman, bir tarih ve kültür kentidir. Yörede yaptığımız çalışmalar, bize bölge ağızlarının özelliklerini tespit etme imkânı vermiştir. Bölge ağızları, şekil bilgisi özellikleri bakımından Batı Grubu ağızlarının genel özelliklerini taşımakta, bu grup içinde de dokuzuncu alt grubun özellikleri ile örtüşmektedir. Ayrıca bu çalışmada Karaman ili ağızları örneğinden yararlanılarak Anadolu ağızlarının incelenmesinde ve tasnifinde karşılaştırmalı çalışmaların gerekliliği ve yazı diline katkısı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ağız, Anadolu Türkçesi Ağızları, Karaman Türkçesi Ağızları, Şekil Bilgisi

Abstract
In this article the morphological characteristics of Karaman dialects are given shortly. Karaman which is located in central Anatolia is a history and culture city. The studies that we carried out in this region gave us an opportunity to determine the characteristics of Karaman dialects. Karaman dialects possess the general properties of The Group West dialects from the point of the morphological characteristics. And also they bear to the ninth subgroup in this group. Beside this, necessity of comperative studies in analysis and classifacition of Anatolia dialects and contribution to written language are also emphasized by using example of Karaman dialects.

Keywords
Dialect, Anatolia Turkish Dialects, Karaman Turkish Dialects, Morphology

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri