Menü

Hızlı Erişim & Quick accessLise Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimelerde Enerji Konusundaki Kavramaları
(High School Students’ Conceptions about Energy in Chemical Reactions )

Yazar : Eylem Yalçınkaya  Özgecan Taştan, Yezdan Boz  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 1-11
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin ısı ve sıcaklık, endotermik-ekzotermik tepkimeler, yanma tepkimeleri, bağ enerjisi, entalpi, kimyasal tepkimelerde kararlılık ve kalorimetre konularını kapsayan kimyasal tepkimelerde enerji ünitesiyle ilgili kavram yanılgılarını araştırmaktır. Örneklem 222, 10.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bu çalışmada hem nitel hem de nicel yöntembilim kullanılmıştır. Öğrencilerin konuyla ilgili kavramalarını ölçmek için her biri 5 seçenekli olmak üzere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test geliştirilmiştir. Bu kavram testi öğrencilerin literatürde kimyasal tepkimelerde enerji konusuyla ilgili kavram yanılgıları ve öğrenme zorlukları göz önünde bulunarak geliştirilmiştir. Ek olarak, öğrencilerin konuyu anlamalarıyla ilgili daha derin bilgi elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki kimyasal tepkimelerde enerji konusu, pek çok bölümünde öğrencilerin zorlandığı ve birçok kavram yanılgısına sahip olduğu bir ünitedir. Bulunan bazı kavram yanılgıları literatürdeki bulgularla benzerlik gösterirken, bazıları da çelişmektedir. Ayrıca, konuyla ilgili yeni kavram yanılgıları da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kavram yanılgısı, kimyasal tepkimelerde enerji

Abstract
The aim of this study is to investigate students’ understanding of the energy concept in chemical reactions including heat and temperature, endothermic-exothermic reactions, combustion reactions, bond energy, enthalpy, stability in chemical reactions and calorimeter. The sample consisted of 222, 10th grade students. Both qualitative and quantitative methodology was used for this investigation. A twenty-item multiple choice test was developed about the topic to measure the students’ understandings. This concept test was prepared based on students’ conceptual difficulties and misconceptions related to the energy in chemical reactions found in the literature. In addition, semi structured interviews were conducted to get deep knowledge about students’ perceptions. Results showed that for most parts, energy in chemical reactions is a difficult topic for high school students and they had various misconceptions. While some of the misconceptions were parallel to the literature findings, some of them contradicted with it. Also, some novel misconceptions were detected.

Keywords
Misconception, energy in chemical reactions.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri