Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Vatandaşlık
(Global Citizenship in Social Studies Education )

Yazar : Çiğdem Kan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 25-30
Doi Number :


Özet
Geleneksel vatandaşlık tanımı, küresel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yeterli değildir. Onun yerine, evrensel ya da küresel vatandaşlık kavramı gündeme gelmiştir. Küresel vatandaş, hukuksal kimlik anlamıyla henüz tanınmamıştır. Fakat ahlak ve sorumluluk anlayışı olarak küresel vatandaş, sadece kendi ülkesinin değil küresel bir dünyanın sorumlu vatandaşıdır. Sosyal bilgiler dersinin de en temel amaçlarından birisi vatandaş yetiştirmektir. Yetiştirilmek istenen vatandaş, küresel olmalıdır. Çünkü küresel gelişmeler geçmişe göre daha fazla aktif, sorumlu ve demokratik özellikleri taşıyan bireylerin yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde küresel vatandaşlık eğitimine neden yer verilmelidir sorusuna cevap aramaktır. Araştırmada literatür taraması kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Küresel Vatandaş, Sosyal Bilgiler Dersi, Evrensel Değerler

Abstract
The traditional citizenship definition is not adequate for such a period in which global developments are observed. Instead, universal or global citizenship concept has appeared. Global citizen has not yet been recognized in terms of legal identity meaning. However, as a morality and responsibility understanding, global citizen is the responsible citizen of not only his own country but also global world. One of the most basic goals of social studies lesson is to train citizens. Citizen to be raised should be global. Because, global developments necessitate to raise more active, responsible and democratic individuals when compared with past. The aim of this study is to seek an answer to the question of “Why global citizenship education should be included into the social studies lesson?”. Related literature has been reviewed in this research.

Keywords
Global Citizenship, Social Studies Lesson, Global Values

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri