Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYOLARIN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÜÇLÜKLER HAKKINDAKİ ALGILARI
(- )

Yazar : Hünkar KORKMAZ  Fitnat KAPTAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 159-166
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim fen öğretmenlerinin ilköğretim fen eğitiminde portfolyoların uygulanabilirliğine yönelik güçlükler hakkındaki algılarını belirlemektir. Çalışma, 2002-2003 öğretim yılında Ankara ilinde, 3 ilköğretim okulunda görev yapan sınıf öğretmenleri ve fen öğretmenleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen verilere dayandırılmıştır. Çalışmanın veri toplama araçları yapılandırılmış görüşme formu ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formudur. Çalışmanın verileri nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularının ilköğretim fen etkinliklerinin düzenlenmesi ve program geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
fen eğitimi, portfolyo, portfolyo değerlendirme, güçlükler,ilköğretim öğretmenleri.

Abstract
The aim of this study is to determine the primary school science teachers’ perceptions about barriers toward practicability of portfolios in primary school science education in terms of barriers to portfolio assessment. The data of the study obtained from the interviews carried out with classroom teachers and science teachers in three primary schools in 2002-2003 academic year in Ankara. The data collection instruments of the study have been the structured interview forms and a questionnaire comprising open-ended questions. The data of the study analysed by using the qualitative research methods. The findings of the study are thought to contribute the organisation of primary science activities and curriculum development studies.

Keywords
science education, portfolios, barriers to portfolio assessment, primary school science teachers.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri