Menü

Hızlı Erişim & Quick accessFEN DERSLERİNDE ALTERNATİF KAVRAMLARIN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
(THE IMPORTANCE OF THE INVESTIGATION OF ALTERNATIVECONCEPTIONS IN SCIENCE CLASSES: A THEORETICAL APPROACH )

Yazar : Halil AYDIN  Arş. Gör. Muhammet UŞAK**  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 121-135
Doi Number :


Özet
Fen derslerinde anlamayı sağlamak geleceğin bilim toplumunu yetiştirmenin temel dinamiklerindendir. Bu makalemizde fen derslerinde öğrencilerin anlamalarını sağlamanın önündeki en önemli engellerden birisi olarak sunulan alternatif kavramların ne olduğu, neden araştırılması gerektiği altında yatan kuramsal yapının tarihi gelişimiyle birlikte sunulmuştur. Daha sonra, fen eğitimi alanında yapılan kavramsal anlama çalışmalarında, öğrencilerinin alternatif kavramlarının araştırmacılar tarafından tanımlanmasında kullanılan terminoloji üzerinde durulduktan sonra, bu kavramların ortaya çıkarılmasının fen öğretimi ve araştırmaları açısından önemi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kavram Yanılgısı, Fen Sınıfları, Teorik Yaklaşım

Abstract
Developing understanding in science classes is one of the basic components of producing scientifically literate society of the future. In this article, the requirement of the study of alternative conceptions, which are introduced as one of the most important barriers in developing understanding in science, are described through with historical developments of their underlying theoretical details. Then, the terminology used by the researchers, who study students’ conceptual understanding, for defining students’ alternative ideas is discussed. Finally, the importance of eliciting students’ ideas for science education and science education researches is outlined.

Keywords
Misconception, Science Classes, Theoretıcal Approach

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri