Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALATION ABOUT THE IMPORTANCE OF CONTEMPORARY SCIENCE EDUCATION AT ELEMANTARY SCHOOLS AND HOW THIS KIND OF SCIENCE TEACHING MUST BE )

Yazar : Ahmet Hakan HANÇER  Önder ŞENSOY,Halil İbrahim YILDIRIM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 80-88
Doi Number :


Özet
Bu araştırmada fen eğitiminin tanımı yapılarak, ilköğretimde fen bilgisi öğretiminin önemi, gerekliliği, çocukların gelişimine sağladığı faydalar ve amaçları üzerinde durulmuştur. Bu amaçlara ulaşabilmek için çocukların gelişim dönemleri, öğretme-öğrenme stratejileri, öğretim programları ve programın uygulayıcısı öğretmenler de dikkate alınarak çağdaş fen bilgisi öğretimi ve öğretmenleri nasıl olmalıdır sorusuna yanıt verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde fen ve teknoloji arasındaki ilişkiye değinilerek, insanların teknolojik gelişmeleri algılayıp yorumlayabilmesi için temel fen bilgisi eğitiminden geçirilmesinin gereğinden bahsedilmiş, etkili ve kalıcı bir fen öğretiminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak fen bilgisi eğitiminin genel amaçlarına ulaşmada çağdaş fen bilgisi öğretimi ve öğretmenlerinin nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Fen öğretimi, öğrenme-öğretme, öğretim stratejisi,teknoloji

Abstract
In this article, the importance of science teaching at elementary schools, its facilities for children’s growing up and its aims have been pointed out by describing science teaching. It has been tried to respond the question; that how science teaching and science teachers should be, by taking these things into consideration; for example children’s growth periods, teaching-learning strategies, teaching programmes and their teachers, in order to reach these aims. However, it has been stated that people need the basic science education so that they can comprehend and comment on technologic changes by pointing out the relationship between science and technology at nowadays in which technology develops with an unbelievable speed. And how an effective and permanent science should be has been emphasized. It is concluded that an evaluation about how the contemporary science education and how its teachers should be, has been done and some advises have been given for reaching the general aims science teaching.

Keywords
Science teaching, learning-teaching, teaching strategy,technology

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri