Menü

Hızlı Erişim & Quick accessFEN EĞİTİMİNDE KAVRAM HARİTALARI
(CONCEPT MAPS IN SCIENCE EDUCATION )

Yazar : Osman Nafiz KAYA  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 70-79
Doi Number :


Özet
Bu çalışma, son 20 yıldan beri fen eğitiminde kavramlar arasındaki ilişkileri anlamlı birer önerme halinde sunmak için sıkça kullanılan kavram haritalarının, (a) öğrencilere nasıl öğretilebileceğini, (b) öğrenciler tarafından farklı yaklaşımlar içerisinde nasıl hazırlanabileceğini, ve (c) fen eğitimi açısından önemini sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada, hiyerarşik, hiyerarşik olmayan ve zincir kavram haritalarının birbirlerinden farklı olan özellikleri, kavram haritası örnekleriyle tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Fen Eğitimi, Hiyerarşik Kavram Haritaları, Hiyerarşik Olmayan Kavram Haritaları, Zincir Kavram Haritaları

Abstract
This study is concerned with the concept maps widely used to elucidate the relations between concepts in science teaching in the last two decades. It deals with a) how to teach them to the students b) how they can be prepared by the students using different approaches c) their importance as regards to science education. The differences between the hierarchical, non-hierarchical and chain concepts maps will be discussed with examples .

Keywords
Science Education, Hierarchical Concept Maps, Non-hierarchical Concept Maps, Chain Concepts Maps

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri