Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER
(- )

Yazar : Faik Özgür KARATAŞ  Arş. Gör. Sacit KÖSE *,Arş. Gör. Bayram COŞTU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 54-69
Doi Number :


Özet
Son yıllarda ülkemizde kavramlarla ilgili yapılan çalışmalar oldukça önemli bir araştırma alanı olarak yerini almaktadır. Öğrencilerin kavram anlama düzeylerini ve yanılgılarını belirlenmesi amacıyla yapılan bu türden çalışmalarda çoktan seçmeli testler, araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu test metodunun öğrencilerin muhakeme yapmasına yönelik herhangi bir içeriğe sahip olmaması gibi önemli bir olumsuzluğu bulunmaktadır. Çoktan seçmeli testlere ikinci bir aşamanın ilave edildiği iki aşamalı testler, öğrencilerin muhtemel yanılgılarının orijiniyle ilgili verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı da kavramlarla ilgili uluslar arası literatürde yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışma, iki aşamalı testlerin geliştirilme aşamaları ve analiz süreçlerinin tanıtılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmada, iki aşamalı testlerin hangi durumlarda kullanılacağı, nasıl geliştirileceği ve elde edilen verilerin ne şekilde analiz edileceğine ilişkin bilgilere ayrıntılı olarak değinilmiş ve ayrıca fen bilimleri alanında örnek sorular sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İki Aşamalı Test, Kavram Yanılgıları, Fen Eğitimi

Abstract
For the past decades, studies about students’ understanding have been very popular in Turkey. In these studies multiple choice tests have been frequently used by the researchers in order to identify students’ conception. These instruments have some disadvantages for example; do not contain an important part in which students’ explanations included. Two-tier diagnostic tests, derived from multiple choices tests, cover some of these disadvantages with its second tiers which require a reason for the multiple choices test. Since this type of tests supply in-depth data about origins of students’ misconceptions, it has commonly used in the literature. The aim of this study is to reveal the development stages and analysis process of two-tier tests. To reach this aim, it was tried to give necessary information about where the two-tier tests were used, how the tests were developed, and how the data from the test items were analyzed. In addition, a few examples of two-tier test items about science concepts were presented in this study.

Keywords
Two-Tier Test, Misconceptions, Science Education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri