Menü

Hızlı Erişim & Quick accessFEN KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: TGA YÖNTEMİ VE ÖRNEK ETKİNLİKLER
(DETERMINATION OF STUDENTS’ MISCONCEPTIONS IN SCIENCE: ACTIVITIES THROUGH POE METHOD )

Yazar : Sacit KÖSE  Arş. Gör Bayram COŞTU*,Arş. Gör Ömer Faruk KESER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 43-53
Doi Number :


Özet
Fen dersleri pekçok soyut kavramı içermektedir. Bu kavramların öğrenciler tarafından anlaşılmasına ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde öğrencilerdeki kavram yanılgılarının belirlenmesinde dünyadaki çalışmalara oranla sınırlı sayıda yöntemlerden yararlanıldığı görülmektedir. Özellikle etkili kavram öğretiminin sağlanmasının öğrencilerin kavramlar hakkındaki mevcut durumlarının bilimsel olarak belirlenmesine bağlı olduğu dikkate alındığında ilgili yöntemlerin tanınması ve kullanılması daha da önem kazanmaktadır. Literatürde belirtilen yöntemlerden biri olan Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) yöntemi, öğrencilerin yapılan etkinliklerde geçen olayların sonucunu tahmin etme, bu tahminlerini doğrulama, gözlemlerini tanımlama ve yaptıkları tahmin ve gözlemler arasındaki çelişkilerini giderme gibi faaliyetleri içermektedir. Bu çalışmanın amacı, TGA yöntemini araştırmacılara ve öğretmenlere tanıtmak ve bu yönteme uygun lise sınıflarında “Elektromanyetizma, Kaynama ve Fotosentez” konularında örnek birer etkinlik geliştirmektir. Bu amaç kapsamında etkinliklerin geliştirileceği konuların belirlenmesine yönelik olarak fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri ve bu dersleri alan öğrencilerle mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlardan elde edilen veriler ışığında ilgili konularda öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaya yönelik TGA yöntemine uygun birer etkinlik geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kavram Yanılgıları, Anlama Düzeyleri, TGA Yöntemi

Abstract
Science lessons contain a wide variety of abstract concepts. Moreover, there are a lot of studies about probing students’ understanding. In our country, however, researchers have used more limited methods to determine students’ misconceptions. Determining students’ misconceptions are very important in providing an effective way of teaching science, these methods should be introduced to researchers and teachers. Prediction-Observation-Explanation (POE), one of the methods in the international literature, requires students to carry out three activities. Firstly, they must predict the outcome of events and justify their prediction and secondly, they describe what they see happen and finally they must reconcile conflicts between predictions and observation. The aim of this study is to introduced POE method to researchers and teachers by developing three activities about “Elektromagnetism, Boiling and Photosynthesis”. In order to achieve this aim, interviews were conducted with teachers and students from different schools. From the collected data, topics of Elektromagnetism, Boiling and Photosynthesis were selected and developed three activities through POE method.

Keywords
Misconceptions, Level of Understanding, POE Method

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri