Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim 6. Sınıflarda Geometrik Kavramların Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenimin Öğrenci Başarısına Etkisi
(On the Effect of Activity Based Instruction of 6th Grade Geometrical Concepts On Student‘s Success )

Yazar : Kamil Arı,  Hayati Çavuş, Nilgün Sağlık  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 99-112
Doi Number :


Özet
Bu çalışma, Van’daki pilot okullarda 2005–2006 eğitim-öğretim yılında uygulanmasına başlanan matematik programının 6. sınıf geometri alanındaki doğru, doğru parçası, ışın, açılar, çokgenler ve benzerlik konularının öğretilmesinde kullanılan etkinliklerin uygulanmasında karşılaşılan eksiklikleri ve başarının kalıcılığını araştırmak amacı ile yapılmıştır. Van ili sınırlarındaki 4 pilot okuldan birer 6. sınıf şubesi rasgele seçilmiştir. Araştırma için ‘örnek olay’ yöntemi seçilmiştir. Bu araştırma 108 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Etkinlik temelli öğrenmenin, öğrenci başarısının kalıcılığını genelde sağladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Matematik öğretimi, geometrik kavramalar, etkinlik temelli öğrenim

Abstract
This study has been undertaken at pilot schools of Van with the aim of finding the weaknesses and permanence of activity-based mathematic program that was began to be applied at 6th class in teaching geometry department, line segment, ray, angles, polygons and similarity subjects. The programme has began in 2005-2006 academic year. From four pilot schools chosen in total and one 6th classroom from each pilot school has been randomly chosen in the boundary of Van. ‘Case study’ method was employed in the study and the study was applied to 108 pupils. This study has indicated that activity-based teaching increases the permanence of pupils’ success.

Keywords
Teaching mathematic, geometrical concepts, activity based learning

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri