Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜTLE VE AĞIRLIK İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN 6.,7. ve 8. SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI
(- )

Yazar : Özlem KORAY  Arş.Gör. Nilgün TATAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 187-198
Doi Number :


Özet
Son yıllarda kavramsal öğrenme ve kavram yanılgıları hakkında yapılan çalışmalar büyük bir önem kazanmıştır. Bu çalışmaların ulaştığı sonuçlardan biri, kavram yanılgılarının anlamlı öğrenme için engel teşkil ettiğidir.Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolu da mutlak surette kavram yanılgılarının tespit edilip ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışma; ilköğretim öğrencilerinin kütle ve ağırlık kavramları ile ilgi kavram yanılgılarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Ayrıca çalışmada; öğrencilerin bu kavram yanılgılarını 6., 7. ve 8. sınıf düzeylerine göre oluşturma şekilleri incelenmiştir. Araştırmada çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan bir kavram testi hazırlanmış ve testten elde edilen veriler, öğrencilerin sınıf düzeyleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Frekans ve yüzdeleri hesaplanan cevaplara göre; ilköğretim öğrencilerinin kütle ve ağırlık kavramları ile ilgili olarak çok sayıda kavram yanılgısına sahip oldukları ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
kavram, kavram yanılgısı(yanlış kavram), kütle, ağırlık,

Abstract
In recent years, studies of conceptual learning and misconceptions gained great important. One of the conclusion of these studies, misconception is obstacle for meaningful learning. One of the way removed this obstacle, absolutely these misconceptions should be determined and detected. The purpose of this study is to designate the misconceptions concerning the mass and weight. The study also aims to investigated how misconceptions formed according to level of class. A conception test containing open-ended and multiple choices questions was prepared and it was applied to the 6, 7 and 8 year primary school students. The results from data analyzing that students have some misconceptions about mass and weight.

Keywords
concept, misconception, mass, weight

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri