Menü

Hızlı Erişim & Quick accessFEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE KOLB’UN YAŞANTISAL ÖĞRENME YAKLAŞIMI
(- )

Yazar : Mehmet MUTLU  Prof.Dr.Mustafa AYDOĞDU**  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 15-29
Doi Number :


Özet
Bu makalede, öğrencilerin bireysel farklılıklarının öğrenme sürecinde dikkate alınması gerektiği konusu vurgulanmıştır. Kolb tarafından ortaya konulan ve öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarına (öğrenme stillerine) dayanan yaşantısal öğrenme modeli incelenmiştir. Bu amaçla şu sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır: Yaşantısal öğrenme modeli nedir? Yaşantısal öğrenme modelinin temel özellikleri nelerdir? Yaşantısal öğrenme modelinin fen bilgisi eğitimine etkisi nasıldır? Öğretmen, öğretim sürecinde öğrencilerinin bireysel öğrenme farklılıklarını (öğrenme sitillerini) dikkate almalı ve bunlara uygun bir öğretim ortamı hazırlamalıdır. Bunun sonucunda ise; öğrencilerin öğrenme sitillerine uygun bir öğretim yapılarak, öğrencilerin başarılarının arttırılacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Fen bilgisi eğitimi, Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Modeli,Öğrenme Sitili.

Abstract
The purpose of this article is to emphasize students’ individual differences in the learning process. Kolb’s experiential learning model based on students’ individual learning preferences (learning styles) is examined. The study is intended to provide answers to the following questions: What is the experiential learning model? What are the principal characteristics of experiential learning model? What is the effect of the experiential learning model in science education? Teachers should take into account students’ individual learning differences and design the appropriate instructional environment. As a result it is asserted that student achievement can be improved by teaching in accordance with their learning styles.

Keywords
Science Education, Kolb’s Experiential Learning Model,Learning Style.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri