Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKIM VE ELEKTROMAGNETİK DALGA OLUŞUMU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI
(- )

Yazar : Ufuk ÖZEN  Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜREL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 13
Sayfa : 177-186
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca temel fizik derslerinde edindikleri kavramların "Elektromagnetik Teori" dersinde hedeflenen yeni kavramların oluşumuna ne şekilide katkıda bulunduğu araştırılmıştır.. Yapısalcı öğretim tekniğine göre yeni kavramların doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için ön kavramların zihinde nasıl oluştuğunu belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla araştırmanın birinci kısımda Marmara Ünivirsitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalına farklı üniversitelerden kaydolan 97 öğrenciye alternatif ve doğru akım ile ilgili tek soruluk açık uçlu yazılı bir test uygulanmıştır. Araştırmanın ikinci kısmında ise gönüllü öğrenciden oluşan beşer kişilik toplam 20 kişilik çalışma grubu oluşturularak yarı-yapılandırılmış grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmelerin video kaydı alınarak daha sonra yazıya aktarılmıştır. Araştırma nitel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmanın birinci kısmında kodlama öğrenci cevaplarındaki sebeplendirmeler gözöüne alınarak yapılmıştır.Araştırmaların ikinci kısmında ise bu cevap kodlarında ifade edilen öğrencilerin düşüncelerinini daha derinlemesine incelemesi amaçlanmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin akım ve elekromagnetik dalga oluşumu ile ilgili kavram yanılgıları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
-

Abstract
In this paper, we have aimed to investigate how the concepts the students aquire in the basic physics courses throughout their education contribute to the formation of the new concepts they need to learn in their Electromagnetic Theory course at university. The structural teaching technique requires educators to determine how students have formed their preconceptions so that they can form the new concepts accurately. For this purpose, in the first part of the research, an open-ended written test consisting of one question related to direct and alternative current was conducted among 97 students who have recently registered to Marmara University Atatürk Education Faculty, Department of Physics Education. In the second part of the research, semi-structured group interviews were given to a study group of 20 volunteer students. The interviews were recorded on video and then transcripts were made. The results were evaluated through qualitative analysis. In the first part of the study, the students’ answers were coded based on their reasoning, while in the second part the students were asked to elaborate on their coded answers so that a detailed analysis could be made. At the end of the research, the university students’ misconceptions about current and generating electromagnetic wave have been identified.

Keywords
Electromagnetism, direct current, alternative current,electromagnetic wave.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri