Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DENEYİMİ DERSİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ
(- )

Yazar : GÜLTEN HERGÜNER  Öğr.Gör.Sibel ARSLAN,Arş.Gör.Hakan DÜNDAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2002
Sayı : 11
Sayfa : 44-58
Doi Number :


Özet
Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin Okul Deneyimi I dersine başlamadan önce, derse ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin Okul Deneyimi I dersi ile ilgili algılarını belirlemek için bir anket uygulanmıştır. Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1.sınıfına devam eden 51 öğrencinin tamamına ulaşıldığından örneklem alınmamıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öğretmenlik mesleğinin kişisel özelliklerine uyduğu ve öğretmen olmayı istedikleri; Okul Deneyimi dersinin gelecekteki öğrenim yaşantılarını şekillendirmede yardımcı ve öğretmenlik mesleğini daha iyi tanımada önemli olduğunu algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca spor yapmış veya spora yatkın olanların, Okul Deneyimi I dersinde başarılı olacakları konusunda, hiç spor yapmamış veya yeterince uğraşmamış olanlara oranla daha az kaygılı ve kendilerine daha güvenli oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul deneyimi, öğretmen, öğrenci, yetenek, uygulama

Abstract
This research is carried out to determine the students’ who are studying at Kırıkkale University Faculty of Education Physical Education and Sports Teaching Department perceptions about School Experience I course. In this research a survey is applied to the students in order to determine students’ perceptions about this lesson. As all of the students are included to the survey, a sample group wasnot chosen. As a conclusion of the research; it is pointed out that teaching career is appropriate to personal qualifications and expectations of the students; School Experience I course is thought to direct their future education and help them to understand teaching career better. Besides those who are practicising sports or have ability in sports are more confident and less worried than those who never practiced or interested in sports.

Keywords
School experience, teacher, student, ability, practice.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri