Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISININ BAZI PSİKO-SOSYAL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(- )

Yazar : Şahin KAPIKIRAN  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2002
Sayı : 11
Sayfa : 34-43
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada, sınav kaygısıyla bazı psiko-sosyal değişkenlerin ilişkileri incelenmiştir. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 926 (434 kız ve 492 erkek) kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Spilberger (1980) tarafından geliştirilen Sınav Kaygısı Envanteri, Bem (1974) tarafından geliştirilen Cinsiyet Rolü Değerlendirme Envanteri kullanılmıştır. Verilerin varyans analizi sonuçlarına göre, sınav kaygısının, cinsiyet, cinsiyet rolü kimliği özellikleri, başarı düzeyini algılama, bölümler ve sınıflar arasında anlamlı düzeyde fark yarattığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sınav Kaygısı, Cinsiyet Rolü Kimliği

Abstract
In this study, the relationships between test anxiety and some psychosocial variables were investigated. The sample consisted of 926 (434 female and 492 male) students at Pamukkale University. To collect the data, Test Anxiety Inventory developed by Spilberger (1980) and Sex Role Inventory developed by Bem (1974) were used. Acording to the results, there were significiant differences between gender, sex role identity perception of achievement, programs and classes for test anxiety.

Keywords
Test Anxiety, Sex Role Identity.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri