Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÇAĞDAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRK VE BATI MÜZİĞİNİN YERİ
(- )

Yazar : Efe AKBULUT  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2001
Sayı : 10
Sayfa : 79-83
Doi Number :


Özet
İnsanlık kültürünün temel öğelerinden biri olan müzik, hem kültürel yapıya bağlı kalarak biçimlenir, hem de kültürel oluşuma katkıda bulunur" Toplumsal yapıdaki değişmeler, toplumun gereksinimleri ve beklentileri, beraberinde toplumda yaşantı bulan birçok müzik türünü oluşturmuştur. (Türk Müziği, Batı Müziği, Hafif Müzik, Piyasa Müziği vb.) Bu çalışmanın amacı, bur türlerden Türk ve Batı müziğinin çağdaş müzik eğitimindeki yeri üzerinedir. "Bu alanda yapılan çalışmalar, müziğimizin hala basmakalıp, bilimsel bir değeri ve akademik tutarlılığı olmayan görüşler düzeyinde ele alındığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
-

Abstract
Music, which is one of the main components of humanity culture, is forrned within the existent cultural structure but at the same time participates in formation of culture. Changes in social conformation, requirements and expectations of society have ereated a lot of music genres, vvhich have obtained pubîic approval. (Turkish Music, Vv estern Music, Light Music, Market Music ete.) This vvork is about the position of Turkish and Western music in particular in contemporary music education. The studies that have been done on this subject have indicated that our music has stili been examined in a level which consrsts of stereotyped opinions lacking scientifîc value and academic coherence.

Keywords
-

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri