Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI PSİKO SOSYAL DEĞİŞKENLERE GÖRE KARAR VERME STİLLERİ
(- )

Yazar : Arzu TAŞDELEN*  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2001
Sayı : 10
Sayfa : 40-52
Doi Number :


Özet
Bu araştırmada öğretmen adaylarının karar verme stilleri çeşitli psikososyal değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin değişik bölümlerinde öğrenim gören 451 (223 kız, 228 erkek) 4.sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler uyarlama çalışması araştırmacı tarafından yapılan Karar Verme Stilleri Ölçeği ve hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmada, elde edilen bulgular eğitimsel açıdan tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Karar Verme, Karar Verme Stilleri, Rasyonel KararVerme Stili, Sezgisel Karar Verme Stili, Bağımlı Karar Verme Stili, Kaçınma Karar Verme Stili, Kendiliğinden-Anlık Karar Verme Stili, Öğretmen Adayı.

Abstract
In this study, the student teachers’ decision making styles were examined in relation to some psychosocial variables. A total of 451 (223 female, 228 male) fourth grade Pamukkale University students from different deparments of the Faculty of Education were participated to the study. Data were collected by Decision Making Styles Scale which were adapted to Turkish by the researcher and Personal Information Form. In the study, the results were discussed in terms of their educational implications and some recomendations were given.

Keywords
Decision Making, Decision Making Styles, Rational DecisionMaking Style, Intuitive Decision Making St

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri