Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖĞRETMEN ADAYLARINDA BİLİŞSEL TUTARLILIK TERCİHİ
(- )

Yazar : MUSTAFA BULUŞ  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2001
Sayı : 10
Sayfa : 26-33
Doi Number :


Özet
Bu araştırmada, öğretmen adaylarında bilişsel tutarlık tercihi bazı psikososyal özellikler ve akademik başarı çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmaya değişik bölümlerde öğrenim gören 335 (193 kız, 142 erkek) eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, uyarlama çalışması araştırmacı tarafından yapılan Tutarlılık Tercihi Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular; tutarlılık tercihinin cinsiyet ile ilişkisiz; algılanan zeka ve yetenek yeterliliği düzeyi, karar verme stilleri ve toplumsal yaşama uyum düzeyi ile de ilişkili olduğuna yönelik beklentilerin desteklendiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilişsel Tutarlılık Tercihi, Akademik Başarı, Öğretmen Adayları

Abstract
The purpose of this study was to examine the preference for cognitive consistency in relation to some psychosocial characteristics and academic achievement in student teachers. A total of 335 fourth grade (193 females, 142 males) students from different departments of the faculty of education participated to the study. Data were collected through Preference for Consistency Scale which was adapted to Turkish by the researcher. The results confirmed the expectations that preference for cognitive consistency didn’t correlate with sex but was sigificantly related to perceived level of self adequacy in intelligence and aptitude, decision-making styles and the level of social adjustment.

Keywords
Preference for Cognitive Consistency, Academic Achievement,Student Teachers

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri