Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSTAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMADA MATEMETİK DERSİ İŞLENİŞ BASAMAĞINDA
(EVALUATİONS OF THE BEHAVİOURS OF TRAİNEES İN TEACHİNG MATHEMATİCS LESSON BY )

Yazar : VELİ TOPTAŞ  Öğr. Gör. Ali Rıza ERDEM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 6
Sayfa : 85-95
Doi Number :


Özet
Araştırmada amaç stajyer öğrencilerin uygulamada matematik dersindeki işleniş basamağında göstermiş oldukları davranışları hangi derecede gösterdiklerini saptamaktır. Bu amaçla uygulamaya giden stajyer öğrencilerin uygulama okullarından 5 ilköğretim okulundaki 20 kadın 24 erkek 4 ve5.sınıf öğretmenlerine geliştirilen anket uygulanmıştır .Veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre stajyer öğrenciler ankette yer alan matematik dersi işleniş basamağına ilişkin davranışları bazen ve sık,sık derecesinde göstermektedirler.

Anahtar Kelimeler
-

Abstract
The aim at this investigation is finding out the degrees of the behaviours of trainees in teaching mathematics lesson. That’s why this survey was applied to 20 female and 24 male 4th and 5th class teachers in the primary educational schools in which trainees attended and the data were solved by SPSS programme. According to this investigation the trainees show behaviours in teaching mathematics lesson at “sometimes” and “often” degrees in the survey.

Keywords
-

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri