Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSOSYAL BİLGİER ÖĞRETİMİNDE PROĞRAMLI ÖĞRETİM YÖNTEMİ UYGULAMASI
(- )

Yazar : GÜLSÜM ÇATALBAŞ  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 6
Sayfa : 33-40
Doi Number :


Özet
Günümüzde bireysel öğretim yöntemleri üzerinde önemle durulmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de Programlı Öğretimdir. Bir çok ülkede 1955’lerden bu yana uygulama imkanı bulan programlı öğretim İle ilgili sınırlı çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada programlı öğretim ilkokul 4. Sınıflarda Sosyal Bilgiler dersinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 29’u deney, 29’u kontrol grubu olmak üzere toplam 58 öğrenci katılmıştır. Deney grubu üniteyi programlı öğretim materyali ile, kontrol grubu ise öğretmen yönetiminde geleneksel yöntemle işlemiştir. Her iki gruba öğretimden önce test, öğretimden sonra son test uygulanmıştır. Gruplara ilişkin veriler sağlandıktan sonra “ t ” testi kullanılarak verilen analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçta her iki grubun son testi aritmetik ortamları arsında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulmuştur.

Anahtar Kelimeler
-

Abstract
Today individualized instruction has been importantly discussed. One of these methods is programmed instruction. Programmed instruction that has been currently applied since 1955 in many countries, however, in our country only few sutudies have made on this subject. İn this study, the programmed instruction appiled to fourth grade students in Social Science classes 58 students have took part in the study, 29 of them were chosen as experimental group and 29 of them were control group. Experimental group studied the unit by the means of programmed instruction material on the other hand, control group studiet the unit by the help a teacher. A primary test has applied to both of the groups then the final test has applied to both groups after the instruction. After the datas are collected that are belonged to the groups, the analysis of datas are determined by using “ t ” value. Finally, between the averages of both two groups a meaningful difference fount in favour of the experimental group.

Keywords
-

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri