Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK BAZI
(THE EVALUATION OF SOME OF THE SOFTWARES WHICH CAN BE USED IN TEACHING )

Yazar : CEMİL ÖZTÜRK  Dr. Nilgün Uluser İnan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 6
Sayfa : 21-32
Doi Number :


Özet
Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılabilecek ticari yazılımların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirmede ilgili literatürden yararlanılarak geliştirilen bir değerlendirme formu kullanılmıştır. Değerlendirme sonunda, ele alınan yazılımların, Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim yönteminin sosyal bilgiler öğretimine girmesine ön ayak oldukları kanaatine varılmıştır. Bunların, ilköğretim okullarında çok sınırlı oranda kullanılan çoklu zeka teorisine dayalı etkinlikleri zenginleştirmeye de katkıda bulunabilecekleri düşünülmektedir. Ancak, değerlendirilen yazılımların, farklı düzeylerde de olsa, bazı yönlerden geliştirilmeye muhtaç oldukları da saptanmıştır. Keza, eğitsel açıdan bakıldığında, söz konusu yazılımların, tamamına yakınının bilgi aktarıcı bir nitelikte olduğu, öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeye önemli bir katkı sağlamadıkları görülmüştür. Araştırmanın sonunda, gerek son kullanıcılar, gerekse yazılım üretici firmalara yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir

Anahtar Kelimeler
X

Abstract
In this study, some of the commercial softwares which can be used in teaching social studies are evaluated. For this purpose, an evaluation form was developed by reading the related literature. After evaluating the mentioned softwares, it is concluded that they have made important supplements to the usage of computer assisted instruction in social studies. It is also concluded that they can be used in activities to help developing multi-intelligence since this type of activities are rarely done within Turkish educational systems. However, these softwares need to be re-developed from the point of educational and psychological principles. Most of them mainly present the knowledge whereas they should also help to develop critical thinking, problem solving and decision making skills. At the end of the research report, some proposals were listed for individual users, teachers and software manufacturers

Keywords
X

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri