Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM 4-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK
(THE 4TH AND 5TH GRADES STUDENTS' ATTİTUDES TOWARDS SOCİAL STUDİES )

Yazar : CEMİL ÖZTÜRK  Araş. Gör. Nurdan BAYSAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 6
Sayfa : 11-20
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarının dört ve beşinci sınıflarında okuyan öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının derecesini saptamaktır. Bu amaçla, 1997-1998 öğretim yılında, İstanbul'un Kadıköy, Şişli, Eminönü ve Küçükçekmece ilçelerindeki okullarda okuyan 190'nı kız, 204'ü erkek toplam 394 öğrenciye araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ile tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerden, değişkenlerin durumuna göre, t testi ve varyans analizleri sonuçları çıkarılmıştır. Araştırmanın sonucunda bu derste başarılı, öğretmenleriyle iyi iletişim kurabilen ve derste öğretmeninden daha çok faydalanan ve sınıflarında düz anlatım, kitap çalışması ve gezigözlem etkinlikleri hariç, öğretim etkinlikleri sık kullanılan öğrencilerin daha olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
X

Abstract
The purpose of this study is to find out the level of 4th and 5th grades students' attitudes towards Social Studies. The sample group of the study is randomly chosen from Districts of Kadıköy, Şişli, Eminönü and Küçükçekmece elemantary schools in İstanbul and consisted of total 394 elemantary school students. 204 of 394 students are boys and 190 are girls. In order to determine the level of attitudes of these students, a questionaire was prepared and applied. Data was then analyzed by using t-test analysis and variance tecniques and following results were obtained: The students who have good relationship with their teachers havehigh marks, have more positive attitude towards social studies. The students of teachers who use different methods and tecniques except following the text books, observation and field trips and lecturing have more positive attitude towards social studies.

Keywords
X

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri