Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMU
(- )

Yazar : CEMİL ÖZTÜRK  Doç. Dr. Semra ÜNAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 6
Sayfa : 1-9
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarının dört ve beşinci sınıflarında Sosyal Bilgiler dersini veren sınıf öğretmenlerinin, bu derse karşı tutumlarının derecesini saptamaktır. Bu amaçla, 1997-1998 öğretim yılında, İstanbul’un merkeze yakın ilçelerinde görev yapan 96’sı bay, 118’i bayan 214 sınıf öğretmenine araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ile tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, cinsiyet değişkenine göre “t” testi, meslekî kıdem, mezun olunan okul ve sınıf mevcudu değişkenlerine göre tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersine karşı “bazen” olumlu tutum gösterdikleri saptanmıştır. Bu tutumun, cinsiyet, meslekî kıdem, mezun olunan okul ve sınıftaki öğrenci sayısına göre değişmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
X

Abstract
The purpose of this study is to find out the attitudes of elementary school 4th and 5th grades teachers towards social studies. A questionnaire and an attitude scale both developed by the researchers were applied to 214 elementary school teachers. 118 of 214 teachers were females. Frequency and percentage, t-test and one way ANOVA techniques were used to analyze the data. The results have shown that the elementary school teachers “sometimes” had positive attitudes towards the social studies. The gender, school of graduation, seniority at work and the number of students at classes had no significant effect on the level and direction of attitude.

Keywords
X

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri