Menü

Hızlı Erişim & Quick accessAnadili Eğitimi - Öğretimi Sürecinde Çocuk Yazını Ürünlerinden Yararlanma ve Masal Türüne Yönelik Bazı Belirlemeler
(Benefiting From Juvenile Literature Products During The Mother Tongue Education -Teaching and Some Definitions Regarding Tale Type )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 1-12
Doi Number :


Özet
Çocuk yazını alanında Türkçeyi başarılı biçimde kullanan, her çocuğun anlam evrenine uygun, çok sayıda eser bulunmaktadır. Ancak bu metinlerden öğretmenler, anne- babalar ve dolayısıyla çocuklar yeterince haberli değildir. Çocuk yazınının usta yazarları, ulaşmak istedikleri insanlarla istendik düzeyde iletişim kuramamaktadır. Türkçe ders kitaplarında çocuğu okumaktan uzaklaştıracak metinlere yer verilmesi özensizliğin, bilgisizliğin ve sözü edilen habersizliğin bir sonucu olarak kabul edilebilir. Yalnızca öğüt veren, çocuğun duyma, düşünme, düş kurma becerilerini geliştirmeyen metinlerden özellikle uzak durulmalıdır. Bu bağlamda Türk yazınının önemli ürünleri olan masalların çocuklarla tanıştırılması sağlanmalı, usta yazarların yarattığı masal metinlerine Türkçe ders kitaplarında yer verilmelidir. Ancak Türkçe derslerinin tek kaynağa bağlı olarak yürütülmesi de yanlış bir tutumdur. Çocuğun farklı yazarların kitaplarına ulaşması da sağlanmalı, çocuk okur farklı metinlerle tanıştırılmalıdır. Türkçe derslerinde asıl önemli olan, çocuğun iyi yapıtlara ulaşmasını sağlamaktır. Türkçe ders kitaplarındaki metinler bu amacı gerçekleştirebilmeli, çocuğu farklı yapıtlar okumaya yönlendirebilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Anadili eğitimi- öğretimi, çocuk yazını, masal.

Abstract
There are lots of productions in juvenile literature that use Turkish successfully and that are suitable to understanding universe of every children. However, teachers, parents and accordingly children are not suffciently aware of these texts. The expert authors of juvenile literature, can not properly communicate with the people they want to reach. In Turkish textbooks, placing texts that will draw the children away from reading can be assumed as a result of negligence, nescience and lack of information as mentioned above. The texts that only give advice and which do not develop the hearing, thinking and dreaming abilities of the children should be avoided. Therefore the tales which are the important products of Turkish literature should be introduced to children and tale texts written by expert authors should be placed in Turkish textbooks. However it is not true to conduct turkish lessons depending on a single source. The child should be allowed to reach books of different authors, the children readers should be introduced to different texts. The most important thing in Turkish lessons is to allow children to reach good works of art. The texts in Turkish textbooks should realize this purpose and should persuade children to read different works of art.

Keywords
Mother tongue education – teaching, juvenile literature, tale.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri