Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÇOCUKLARIN OKUL ORTAMINDAKİ AHLAKİ ve SOSYAL KURALLARI AYIRTETME
(THE RESEARCH OF CHILDREN’S SKILLS OF DIFFERING MORAL AND SOCIAL RULES ACCORDING TO SOME )

Yazar : Zarife Seçer  Aysel Çağdaş, Fahri Seçer  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 20
Sayfa : 69-81
Doi Number :


Özet
Bu araştırmada okul dönemindeki çocukların ahlaki, sosyal ve keyfi sosyal kural kavramlarını etkileyen bazı değişkenler incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni, çocukların ahlaki, sosyal ve keyfi sosyal kural bilgisidir. Bağımsız değişkeni ise yaş ve cinsiyettir. Araştırma çalışma evrenini Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel ve resmi ilköğretim okullarına devam eden 7-12 yaş çocuklar oluşturmuştur. Araştırma örneklemi tesadüfi eleman örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Her bir okuldan 7-8 yaşından 40 çocuk, 9-10 yaş grubundan 40 çocuk, 11-12 yaş grubundan 40 çocuk olmak üzere toplam 120 çocuk araştırma örneklemi olarak alınmıştır. Çocukların ahlaki, sosyal ve keyfi sosyal kural bilgilerini tespit etmek için Buchanan-Barrow ve Barrett (1998a) tarafından geliştirilen senaryolar kullanılmıştır. Çocukların ahlaki, sosyal ve keyfi sosyal kural bilgileri puan ortalamalarının yaş gruplarına göre değişip değişmediğini incelemek için Varyans Analizi, cinsiyete göre değişip değişmediğini incelemek için ise t Testi kullanılmıştır. Post-hoc test olarak Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde yaşa ve cinsiyete göre okul dönemindeki çocukların ahlaki kural bilgisinin farklılaşmadığı sosyal ve keyfi sosyal kural bilgisinin ise farklılaştığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ahlak gelişimi, sosyal gelişim, ilkokul dönemi.

Abstract
children at the school age. The dependent variable of the study was children’s knowledge of moral, social and arbitrary social rules and the independent variables were age and gender. The sample of this study consisted of children at the age of 7-11 who were enrolled in private and state primary schools which were dependent on Konya Local National Education Authority. The participant childrens in this study were taken through the random sampling. From each school, 40 students from 7-8 age group, 40 students from 9-10 age group and 40 students from 11-12 age group were taken as research sample (totally 120 students). To investigate children’s knowledge of moral, social and arbitrary social rules, it was used the scenarios which were developed by Buchanan-Barrow and Barrett (1998a). Variance Analysis was used to examine whether the average score of children’s knowledge of moral, social and arbitrary social rules changes or not according to age group, t Test was used to examine whether it changes or not according to gender, and Tukey Test was used as post-hoc test. When examined the results of this research, it was understood that the moral rule knowledge of school age children didn’t change according to age and gender, but social and arbitrary social rule knowledge differentiated.

Keywords
Moral development, Social development, Primary School Period.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri