Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOPTİK DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
(x )

Yazar : Serap KAYA ŞENGÖREN  Rabia TANEL Nevzat KAVCAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 20
Sayfa : 63-68
Doi Number :


Özet
Optik dersi hem fen hem de eğitim fakültelerinin fizik bölümlerinde okutulan yoğun içerikli derslerden biridir. Alan bilgisi yanında matematik bilgisi, görsel yetenek ve deney yapma becerisi de gerektiren bu ders, çoğu zaman öğrencilere itici gelmekte ve bu nedenle başarısız olmaktadırlar. Çalışmanın amacı, fiziğin en önemli alanlarından biri olan optik dersine yönelik öğrencilerin tutumlarıyla ilgili var olan durumu ortaya koymak için bir tutum ölçeği geliştirmek ve öğrencilerin cinsiyet ve bölümlerinin optik dersine karşı olan tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 56 tutum maddesi içeren Likert tipi ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları optik dersini almış 221 Fen ve Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi ile yapılmış ve ölçek için alt faktörler belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11,0 paket programında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Croanbach ? güvenirlik katsayısı 0,96 olan 43 maddelik üç faktörlü optik dersi tutum ölçeği geliştirilmiş, öğrencilerin optik dersine yönelik tutumlarının cinsiyete göre değişmediği ancak okudukları bölümlere göre değiştiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Optik dersi, tutum ölçeği

Abstract
The optic course is one of the difficult lessons which are thought in both physics departments of science and education faculties. Besides requiring not only optical knowledge but also mathematical knowledge this course also requires visual skills and experimental skills. Therefore, students dont like and as a result they fail most of the time. The aim of this research is to develop an attitude scale towards optics course to put forward present situation of the students’ attitudes and to indicate the effects of gender and department variables on them. The Likert type scale with 56 items which has been developed by the researchers was applied 221 science and education faculty students who passed optic lessons for the validity and reliability of the scale. It was found that the scale has three sub-factors. The gathered data were analysed by using SPSS 11.00. At the end, a scale with 43 items was developed with croanbach ? of 0.96. In addition, it was found that the students’ gender don’t effect the their attitudes but their departments effect their attitudes towards optics course.

Keywords
Optic course, attitude scale

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri