Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTANPINAR’IN ŞİİR ANLAYIŞI VE ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
(x )

Yazar : Elif Emine Özer  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 20
Sayfa : 83-91
Doi Number :


Özet
Ahmet Hamdi Tanpınar, gerek şiirleri gerekse edebi ve fikri yazılarıyla okuyucusuna her defasında yeni hazlar ve uyanışlar sunan değerli bir üstattır. Şiirlerinin biçimsel ve içeriksel oluşumunun geçmişe yönelik zengin temelleri olduğu gibi, kendisi de bu birikimleri hatıra ve izlenimleriyle yoğurarak üstün bir yorumun ifadecisi olmuştur. Şiirde düşünceden ziyade duyuşa ve musikiye yaklaşması, dilde mükemmeliyet araması, psikanalistlerle buluşma, rüyaya yöneliş, zamanda sonsuzluk kavramlarına ulaşma ve sonuçta zıtlıkları bir dengede buluşturmasıyla bütün kuşakların her defasında yeni bir zenginlik keşfettiği tükenmez bir madendir. Tanpınar, Şiir hakkındaki görüşlerini Edebiyat Üzerine Makaleler isimli kitapta toplamış, bunun dışında Kerkük Hatıraları isimli eserinde ve Antalyalı bir lise öğrencisine yazdığı mektupta dile getirmiştir. Bunun dışında şiirleri onun poetikasının en doğal kaynaklarıdır.

Anahtar Kelimeler
poetika, yaşantı, izlenim, musiki, mükemmeliyet, rüya , zaman, sonsuzluk

Abstract
Ahmet Hamdi Tanpınar, with his poetic and literary works, is a profound master who provides his reader with new depth and provisions. He becomes a weighty representative of the notion of interpretation by cementing the content and form of his poetry in the richness of the past and by combining his own experience with his impressions and memories. Tanpınar was closer to music and sentiment than to thought. He was a perfectionist in language, and dealing with dreams made him use psychoanalysis in his work. The desire to reach the notion of eternity in time made him use contradictions in great balance. All of these characteristics made his works valuable treasures. He compiled his opinions on poetry in his book Edebiyat Üzerine Makaleler. He also mentions his opinions on poetry in Kerkük Memories and in a letter to a high school student from Antalya. Obviously, the best resources for his poetic views are his poems.

Keywords
poetics, life, impression, music, perfection, dream, time, eternity.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri