Menü

Hızlı Erişim & Quick accessKöyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları
(Problems of Primary School Teachers Working in Villages )

Yazar : Lütfen Seçiniz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 17-29
Doi Number :


Özet
Araştırmanın amacı, günümüz koşullarında köylerde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunlarını, öğretmen görüşlerine göre analiz ederek belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Araştırma evrenini, 2007–2008 eğitim-öğretim yılında (Aydın Merkez ve Kuşadası ilçeleri hariç) tüm köylerinde bulunan ilköğretim okullarında görevli 776 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, 482 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 5’li Likert tipi ölçekle toplanmıştır. Araştırmanın önemli bazı sonuçları şöyledir: Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu boyut “Denetim” (X=3,18), en düşük ortalamaya sahip boyut ise “Çevresel koşullar” (X=2,30) boyutudur. Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin en çok karşılaştığı sorun “Tiyatro, sinema gibi kültürel faaliyetlerden yoksun kalması” (X=3,60), en az karşılaştığı sorun ise “Köy halkı tarafından saygı görmemesi” dir (X=2,04).

Anahtar Kelimeler
İlköğretim, sınıf öğretmeni, köy öğretmeni sorunları

Abstract
The aim of the research is to analyze the problems of the teachers according to their opinions and to offer. Solutions to the problems with which the teachers charged in village deal in to days conditions. The population of this research consists of 776 teachers who are charged in primary schools in all villages (except Aydın city center and districts of Kuşadası) in 2007-2008 academic year. The sample of the research also consists of 482 teachers. The data of the research are collected with the five-level Likert scale. Some important results are as follows: “Inspection” is the dimension that has the highest rate of teachers’ opinions related to their problems. “Environmental Conditions” is the dimensions which has the lowest rate. The most common problem that the teachers encounter is lock of cultural activities like theater, cinema and the least common problem is lack of respect from country folk.

Keywords
Primary school, Primary school teacher, problems of teacher village.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri