Menü

Hızlı Erişim & Quick accessFEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE YENİ PROGRAMIN
(TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE APPROPRIATENESS OF NEW CURRICULUM FOR )

Yazar : Halil İbrahim YILDIRIM  Önder ŞENSOY, Ahmet KARATEPE, Necati YALÇIN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 20
Sayfa : 33-41
Doi Number :


Özet
Bu araştırmada, 2001-2002 öğretim yılında uygulamaya konulan ilköğretim fen bilgisi dersi öğretim programının, fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde öğretme-öğrenme süreçleri boyutunda uygunluğu, programı uygulayan öğretmenlerin görüşlerine bağlı olarak incelendi. Araştırma, Çorum il merkezinde ve Sungurlu ilçesinde bulunan 46 ilköğretim okulunda 4., 5. ,6., 7. ve 8. sınıf fen bilgisi dersini okutan 100 öğretmene anket uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde istatistiki yöntemlerden yüzde, frekans ve aritmetik ortalama kullanıldı. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin ilköğretim fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde yeni fen bilgisi öğretim programını öğretme-öğrenme süreçleri boyutunda uygun buldukları belirlendi.

Anahtar Kelimeler
Fen bilgisi öğretimi, fen bilgisi programı, öğretme-öğrenme süreçleri

Abstract
In this research, the elementary science curriculum that was executed in 2001-2002 education term, was examined according to its appropriateness for teaching-learning processes of science education and was examined by depending on the views of teachers who have been executing this programme. The research was done through making an inquiry to 100 teachers who have taught science at 4, 5, 6, 7 and 8 th grades at 46 elementary schools selected randomly in Çorum province and Sungurlu town. Among the statistical methods, percentage, frequency and arithmetical average was used in analyzing the data from the research. At the end of the research, it was concluded that the teachers found this new science education curriculum appropriate for teaching-learning processes of science education in acquiring its aims.

Keywords
Science education, science curriculum, teaching-learning processes

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri