Menü

Hızlı Erişim & Quick accessGÜNÜMÜZ MÜZİK EĞİTİMCİSİ NASIL OLMALIDIR?
(WHAT QUALITIES A CONTEMPORARY MUSIC TEACHER SHOULD BEAR )

Yazar : Efe AKBULUT  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 20
Sayfa : 23-28
Doi Number :


Özet
Günümüzde bilim ve teknolojideki baş döndürücü ilerlemeler diğer sistemlerde olduğu gibi eğitim sisteminde de birçok gelişime ve değişime yol açmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak eğitim sistemimizle ilgili değişkenlerde de (öğrenci, öğretmen, öğretim programları vb) alternatif arayışlara girilmiştir. Örneğin, öğretmen merkezli eğitim anlayışı yerini öğrenci merkezli anlayışa terk etmiştir. “Nasıl bir eğitim gereklidir ve özellikle de günümüz öğretmeni nasıl olmalıdır? Hangi yeterliklere sahip olmalıdır?” soruları son yıllarda daha sıkça gündeme gelmektedir. Söz konusu soruların temel odağı, gelecek kuşakların yetiştirilmesi olgusundan ve öneminden kaynaklanmaktadır. Bu perspektifle yapılan bu çalışmada, genel anlamda öğretmenlik mesleği üzerinde durulmakta ve spesifik anlamda ise, “Günümüz müzik öğretmeni nasıl olmalı ve hangi yeterliklere sahip olmalıdır?” soruları irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni, Günümüz Müzik Öğretmeni

Abstract
Amazing developments in science and technology have given rise to many changes in education as well as in other areas. With respect to these changes, there has occurred necessity to search for alternative movements in the variables of education such as student, teacher, educational programs. For instance, teacher centered education has been replaced by learner centered education. The questions ‘What kind of education is needed?’ and ‘What are the necessary qualities of a contemporary teacher?’ are nowadays more commonly asked in the field of education. These questions originate from the significance of the fact that new generations must be well raised. Within this perspective, this study aims to focus in general on the profession of music education and specifically on what a music teacher should be like and what qualities they should bear.

Keywords
Music Education, Music Teacher, Compotorary Music Teacher

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri