Menü

Hızlı Erişim & Quick accessDENİZLİ’NİN İLÇELERİNDEN ÇARDAK’IN İDARî SERÜVENİ:
(x )

Yazar : Tahir KODAL  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 19
Sayfa : 105-116
Doi Number :


Özet
Çardak, Büyük Menderes Vadisi’ni takip eden tarihî yol üzerinde bulunmaktadır. Günümüzde Çardak’ın batı ile olan ulaşımını Denizli-Aydın-İzmir karayolu, doğu ile olan ulaşımını ise Afyon-Isparta-Burdur karayolu sağlamaktadır. Çardak, Batı Toroslardaki göller bölgesine dahildir ve buranın coğrafî özelliklerini yansıtır. Roma İmparatorluğu’nun yönetiminde kaldıktan sonra Çardak, 1207'de Anadolu Selçuklu Devleti’ne katılmıştır. Daha sonra da 1429 yılında Osmanlı Devleti’nin yönetimi altına girmiştir. Anadolu’da Mustafa Kemal (Atatürk) önderliğinde Millî Mücadele’nin başlamasından ve TBMM’nin açılmasından sonra Denizli 31 Mayıs 1920’te Aydın’dan ayrılarak bağımsız sancak haline getirilmiştir. Bu düzenlemede Çardak, Hanbat ovasındaki diğer yerleşim yerleriyle birlikte Afyon ili sınırları içerisinde ve Dinar ilçesine bağlı olarak kalmıştır. Ancak, Çardak resmî anlamda Afyon’a bağlı olmakla birlikte, coğrafî konumu, sosyal ve ekonomik ilişkileri nedeniyle yüzü hep Denizli’ye dönük olmuştur. Bu nedenle Çardak, iktidardaki Şükrü Saraçoğlu hûkümeti tarafından 12 Aralık 1944 tarihinde Denizli’ye bağlanmıştır. Çardak, etrafındaki köylerle birlikte Honaz Nahiyesi’ne bağlandıktan ve belli bir süre buraya bağlı kaldıktan sonra, Hanbat Ovası’ndaki yerleşim yerleri içerisinde merkezî konumda bulunan Bozkurt Nahiyesi’ne bağlanmıştır. Fakat, Çardak sahip olduğu özellikler nedeniyle giderek büyümüş ve 1 Nisan 1958 tarihinde ilçe haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler
Denizli, Çardak

Abstract
The town of Çardak is located on the ancient road that goes along the Great Menderes Valley. Today, Çardak’s connection to East is carried out by the Afyon-Isparta-Burdur free way and to West is by the Denizli- Aydın-İzmir free way. The town belongs to the Lakes region in the Western Taurus and it reflects the geographical characteristics of that region. After the Roman administration Çardak was added to the Anatolian Seljuk State in 1207.Under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, after the beginning of the National Struggle and opening of the Grand Turkish National Assembly, breaking away from Aydin, Denizli became an independent sanjak on May 31, 1920. Meanwhile, Çardak, with some other residential places in the Hanbat Lowland, had remained within the borders of the city of Afyon belonging to the town of Dinar. Even though Çardak was a part of Afyon officially, because of its geographical location, social and economic relations Çardak had always its face turned towards Denizli. For that reason it was joined to Denizli by the Şükrü Saraçoğlu administration on December 12, 1944. Together with the surrounding villages it was first joined to the township of Honaz; later on, it joined to the township of Bozkurt which was more centrally located among other residential areas in the Hanbat Lowland. However, because of its own characteristics Çardak grew gradually and became a town of its own on April 1, 1958.

Keywords
Denizli Çardak

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri