Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN
Bu çalışmanın amacı lise fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim (H.İ.E) ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır, Denizli, Van, Şanlıurfa ve Mardin il merkezlerinde görev yapan 100 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, öğretmene yöneltilen anket sorunlarına verilen yanıtlar ile elde edilmiştir. Görüşleri alınan fizik öğretmenlerin büyük çoğunluğu hizmet içi eğitimleri gerekli bulmasına rağmen almış oldukları hizmet içi kurs sayıları beklentilerin altındadır. Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.)’nın düzenlediği kursların sayı ve nitelik bakımından yeterli olmadığı belirlendi. Değerlendirme sonuçları, varyans analizi, frekans dağılımları ve yüzdeleri alınarak, tablolar ve metin içinde bulgular bölümünde sunulmuştur. Son bölümde hizmet içi eğitimler için araştırma sonuçlarına dayalı olarak bazı öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Fizik öğretmeni, öğretmen görüşleri, hizmet içi eğitim.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri