Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINDA SOSYAL BECERİ: DURUM SAPTAMASI
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğrencilerinde sosyal becerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmektir. Öğrencilerin sosyal becerileri öğretmenlerin algılarına dayalı olarak belirlendi. Bu çalışmada kullanılan Sosyal Beceri Ölçeği (SBÖ) farklı sosyal beceri ölçeklerinden yararlanılarak geliştirilmiştir. 343 öğrenci için doldurulmuştur (Akkök, 1996, Çetin, Bilbay ve Kaymak, 2003; McGinnis, ve Goldstein, 2003; Méndez, Hidalgo ve Inglés, 2002). Öğrencilerin 196’sı kız ve 147’si erkektir. Öğrenciler 4-6 yaşları arasında değişmektedir. Varyans analizi sonuçlarına göre, sosyal beceri, iletişim ve uyum alt boyutlarında yaşlar arasında fark saptanmıştır. Kızların erkeklerden uyum puanlarının daha düşük olduğu kaydedilmiştir. Bulgular sosyal beceriye ve sosyal-duygusal gelişime ilişkin yazın alanları çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Beceriler, Okul Öncesi Eğitim

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri