Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN
Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi’nin değişik fakültelerinde ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrencilerin, ikinci öğretim programına ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerini belirlemektir. Araştırmada kullanılan veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen İkinci Öğretim Değerlendirme Envanteri (İÖDE) ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi 2003–2004 öğrenim yılında Pamukkale Üniversitesi öğrencisi olan 365 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırma problemlerine yanıt vermek amacıyla betimsel ve vardamsal istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, araştırmaya katılan ikinci öğretim öğrencilerinin ikinci öğretim ile ilgili olumsuz görüşlerinin olumlu görüşlerinden oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okudukları programa ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerinin akademik değil, bireysel sorun ve ilgileriyle daha fazla ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Pamukkale Üniversitesi, ikinci öğretim programı

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri