Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN BASKISI VE PROBLEM ÇÖZME
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde akran baskısının problem çözme yaklaşımları ve bazı demografik değişkenler açısından incelemektir. Örneklemi üç farklı programdaki okullardan 368 öğrenci tesadüfi oluşturmuştur. Veriler Akran Baskısı Ölçeği ( Kıran, 2003), Probem Çözme Envanteri (Heppner ve Petersen, 1982) ve demografik değişkenlere ilişkin sorulardan oluşan anketle toplanmıştır. Veriler aşamalı regresyon analizi ve varyans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiştir. Sonuçta, akran baskısı cinsiyet, anne eğitim, aceleci problem çözme yaklaşımı, okul türü ve kişisel kontrol yaklaşımı açısından anlamlı olarak yordanmıştır.Sonuçlar yazın alanı çerçevesinde tartışılmıştır. Akran baskısı, Problem Çözme, Ergen

Anahtar Kelimeler
Akran baskısı, Problem Çözme, Ergen

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri