Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Fen Bilimleri Derslerinde Kullanılan Argümantasyon Düzeyinin Belirlenmesi
Bu araştırmada Fen Bilimleri öğretmenlerinin sınıflarında argümantasyon sürecini kullanma durumlarının ve argümantasyona yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılan çalışma Ege Bölgesi’ndeki bir ilde görev yapmakta olan 6 gönüllü fen bilimleri öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla öğretmenlerin derslerinde argümantasyon sürecini ne düzeyde kullandıklarını belirlemek için 24 maddelik ders gözlem formu ve öğretmenlerin argümantasyona yönelik görüşlerini belirlemek için 13 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin sınıflarında argümantasyonu çok yaygın olarak kullanmadıkları görülmüştür. Argümantasyon hakkında yapılan görüşmelerde, öğretmenlerin argümantasyon ve bileşenleri ile argümantasyon temelli etkinlikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Argümantasyon, Fen Eğitimi, Fen Öğretmeni

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri