Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Modern Resme Öykünmelerinde Kolaj Tekniğinin Kullanımı: Eylem Araştırması
Araştırmanın amacı, resim eğitimi alan öğrencilerin modern resmi ifade etme becerilerini geliştirmede kolaj tekniğinin katkısını ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması biçiminde desenlenmiştir. Araştırma sekiz hafta süresince yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, öğrenci günlükleri ve öğrencilerin uygulama öncesi, uygulama sırası ve uygulama sonrası yaptıkları resimler, DPA (Dereceli Puanlama Anahtarı, rubric) ile ölçülerek toplanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, kolaj tekniğiyle yaptıkları resimlerin DPA değerlendirmeleri sonucunda modern sanatı düşünsel ve biçimsel yönden yansıtma açısından gelişme kaydettiklerini gözlemlemeye ve günlüklerin, görüşme dökümlerinin ve program değerlendirme formlarının betimsel çözümlemesine dayalıdır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin çalışmalarında modern resme öykünme düzeylerinde artış gözlemlenmiş ve öğrenciler modern resmin biçimsel, düşünsel yapısına yönelik farkındalıklarının özgünlük, eleştirellik ve yaratıcılık çerçevesinde arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
kolaj tekniği, modern resim, asamblaj

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri