Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının problem çözme becerilerini satranç eğitimi alma durumlarına göre incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında satranç eğitimi alan 80 çocuk ile satranç eğitimi almayan 80 çocuk olmak üzere toplam 160 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmaktadır. Satranç eğitimi alan ve satranç eğitimi almayan çocukların problem çözme becerilerini incelemek amacıyla Oğuz (2012) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Becerisi Ölçeği” (PÇBÖ) kullanılmıştır. Satranç eğitimi alan ve almayan çocukların problem çözme becerisi puanları arasındaki farkı saptamak amacıyla verilere Independent Sample t-Test uygulanmıştır. Uygulanan t-Testi sonuçlarına göre satranç eğitimi alan çocuklarla satranç eğitimi almayan çocukların problem çözme becerileri arasında satranç eğitimi alanların lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi dönemde alınan satranç eğitiminin çocukların problem çözme becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler
Okulöncesi eğitim, satranç eğitimi, problem çözme

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri