Menü

Hızlı Erişim & Quick access







Özet


Öğretim Teknolojileri Derslerinin İçeriğine ve İşleyişine İlişkin Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıları
Gelişen teknoloji ile etkili öğretim modelinin, şeklinin, sunumunun ve içeriğinin değiştirilmesi gereksinimi doğmuştur. Hayatımızın her alanına giren teknolojinin, her geçen gün büyük bir hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, öğrenci ve öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirme niteliği ve seviyesini arttırmalarında önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada, grafik ve canlandırma içerikli dersleri alan öğretmen adaylarının materyal geliştirme de grafik tabanlı programların kullanımına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Yapılan çalışma kapsamında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bu dersler ile ilgili görüşlerini ölçmek adına bir ölçek geliştirilmiştir. 4 farklı bölüme uygulanan ölçeğin analizi sonucunda öğretmen adaylarının bölüm, cinsiyet ve sınıf bilgileri üzerinde anlamsal farklılıklar gözlemlenmiştir. Bilhassa 1. Sınıfta olan ve çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri ders içeriklerini yeterli görmelerine karşın derslerin gereksiz olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Öğretim Teknolojileri, Grafik ve Canlandırma, Ölçek, Ders Algısı

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde

  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.



Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri