Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


THE INTERNET COMPETENCY LEVELS OF TURKISH HIGH SCHOOL STUDENTS AND
Bu araştırmanın amacı, internet kullanan lise öğrencilerinin bireysel özelliklerine göre internet yeterlik düzeyleri ile okulda, evde ve internet kafelerde internet kullanma koşullarını saptamaktır. Bu amaçla İzmir metropol alanındaki liselerde okuyan 516 (220 kız ve 296 erkek) öğrenciye araştırmacı tarafından gelişitirilen “Öğrenci Özellikleri ve İnternet Kullanma Koşulları Anketi” ile “İnternet Yeterlik Düzeyi Anketi” uygulanmıştır. Sonuçlar, Öğrencilerin internet yeterlik düzeylerinin; okudukları lisenin türüne, okudukları lisenin bulunduğu yere, bilgisayar sahibi olup olmamalarına, internet aboneliklerinin olup olmamasına, internete bağlandıkları yere, internet kullanmayı öğrenme biçimlerine, haftalık internet kullanma sürelerine, İngilizce bilme derecelerine ve internet kafelere gidip gitmemelerine göre önemli faklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin internet yeterlik düzeyleri onların cinsiyetlerine, yaşlarına, okudukları sınıfa ve okudukları alana göre önemli farklılıklar göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Lise Öğrencileri, İnternet Kullanma Becerileri, Dijital Okuryazarlık, İnternet Kafeler

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri