Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğrencilerin Matematiksel Dili Kullanma ve Anlama Becerisi ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Dili Nasıl Kullandıklarını Fark Edebilme Yeteneği
Bu çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel dili kullanabilme becerilerinin incelenmesi ve matematik öğretmeninin öğrencilerin bu becerilerini fark edebilme yeteneğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için farklı matematiksel başarı düzeyine sahip üç tane 7. sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerin bulunduğu sınıfta öğretime devam eden bir matematik öğretmeni ile çalışılmıştır. Geometri öğrenme alanında yapılan uygulama 7 hafta süresince devam etmiştir. Uygulama boyunca kullanılan öğrenci günlükleri ve uygulama sonunda hem öğrencilerle hem de öğretmenle yapılan bireysel görüşmeler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler açık ve eksensel kodlama yöntemine göre analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, çalışmaya katılan öğrencilerin matematiksel dili kullanmalarına rağmen, matematiksel dili kullanma sıklıkları ve doğru olarak kullanabilme becerilerinin akademik başarıları ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. Ders öğretmeninin öğrencilerin matematiksel dili kullanma becerileri hakkındaki farkındalık seviyesinin de öğrencilerin akademik başarı seviyeleri ile uyumlu olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Farkındalığı, Matematiksel Dil, Alan Kavramı, Geometrik Muhakeme Yeteneği.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri