Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


RADYOAKTİVİTE ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE
Bu çalışma, Türkiye’deki liselerde, kimya öğretiminde yaygın olarak kullanılan “Geleneksel Öğretim Yöntemi” ile İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin” başarıya etkilerinin karşılaştırılması amacı ile yapıldı. Çalışma, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Ankara, Gazi Çiftlik Lisesinde, 79 lise II. Sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Öğretimden önce öğrencileri tanımak, sosyo-ekonomik durumlarını, grup çalışmasındaki deneyimlerini, kimya öğretiminde grupla çalışmaya karşı isteklerini ve grup çalışmasına bakış açılarını saptamak amacı ile 10 soruluk bir tanıma anketi ve konu hakkında öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek amacı ile bir “ön bilgi testi” sunuldu. Bu ön testteki başarı durumlarına göre başarıca eş iki lise II. sınıfından birinde, “Geleneksel Öğretim Yöntemi” (Kontrol Grubu), diğerine “İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi” (Deney Grubu) ile, “Radyoaktivite” konusu işlendi. Konu ile ilgili olarak hazırlanan, 15 soruluk, radyoaktivite kavram testi, öğretimden önce ve sonra olmak üzere” ilk test” ve “son test” olarak uygulandı. Sonuçların değerlendirilmesinden, işbirlikçi öğrenme yönteminin, geleneksel öğretim yöntemine göre daha başarılı olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler
İşbirlikçi öğretim, geleneksel öğretim yöntemi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri