Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Yurtseverlik: Birey, Toplum ve Eğitime Bakış
Yurtseverlik sosyal bilgiler öğretim alanı içinde yer alan bir vatandaşlık değeridir. Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin yurtseverlik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Fenomenoloji deseninde gerçekleştirilen araştırmaya maksimum çeşitlik örneklemesi ile belirlenen 14 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Araştırma verileri NVivo programında içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sosyal bilgiler öğretmenleri yurtseverliği, sevgi, bağlılık, sorumluluk kavramlarıyla açıklamışlar ve kendilerini kör yurtseverliğe daha yakın görmüşlerdir. Öğretmenlerin etkin ve demokratik yurttaşlık eğitimi konusunda bilinçlenmeleri ve yapıcı yurtsever olmalarına ilişkin eğitim almaları ve uygulamalarını bu yönde geliştirmeleri sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler
yurtseverlik, etkin vatandaş, vatandaşlık eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri