Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Sosyal Bilgiler Dersinde Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma ile İlgili Konuların Öğretiminde Güncel Olayların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuların öğretiminde güncel olayların hangi amaçlarla ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bilindiği üzere uygulamadaki sosyal bilgiler öğretim programı üç temel sosyal bilgiler öğretimi yaklaşımı esas alınarak hazırlanmıştır. Bunlardan biri olan sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler öğretimi, çeşitli sosyal bilim disiplinlerinden seçilen bilgilerin bir araya getirilip yoğrularak öğrencilere sunularak onlarda temel bir sosyal bilim anlayışı geliştirilmesini öngörür. Bu kapsamda programa dâhil edilen disiplinlerden biri de ekonomi aracılığıyla öğrencilerde günlük yaşamlarıyla doğrudan ve yakından ilgilendiren. çeşitli kavram ve durumlar hakkında bilgiler verilerek farkındalık ve duyarlılık oluşturulması hedeflenmiştir. Sosyal bilgiler dersinin bir başka amacı da derste güncel olaylardan faydalanarak öğrencilerin toplumda ve dünyada olan biten olaylarla ilgili farkındalık edinmelerini sağlamaktır. Nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanan betimsel bir tarama araştırması olan bu çalışmada Uşak ve Aydın illerindeki çeşitli ortaokullarda görev yapan 13 gönüllü sosyal bilgiler öğretmeni ile görüşülmüştür. Çalışma bulguları öğretmenlerin ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konuları ile öğretim süreçlerinde güncel olaylardan yararlanmaya önem verdiğini, programlarda bu konulara daha fazla yer ayrılması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler öğretimi, Ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma, Güncel olaylar, Öğretmen görüşleri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri