Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını çeşitli değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Araştırma, 2014-2015 öğretim yılı I. yarıyılında Ankara ili merkez ilçesindeki, iki özel okulda öğrenim görmekte olan 820 (430’u kız, 390’ı erkek) ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın verileri Uluğ (1981) tarafından geliştirilen “Çalışma Alışkanlıkları Envanteri” ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik çalışma alışkanlıkları ve akademik başarıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin Türkçe dersine yönelik çalışma alışkanlıkları bakımından düzeyler arasında anlamlı farklılıklar olduğu, öğrencilerin yardım alıp almamalarına göre çalışma alışkanlıkları açısından aralarında anlamlı farklılık olmadığı, anne ya da baba öğrenim düzeyi farklılığı ile envanterden alınan puanlar arasında anlamlı farklılık olmadığı, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarı notları ile ders çalışma envanteri puanları arasında anlamlı, orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, çalışma alışkanlıkları, akademik başarı

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri